ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี