เข้าร่วมประชุม เรื่อง "จิตอาสาราชประชาสมาสัย ทางเลือกและทางออกของประเทศไทย"