ร่วมรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ณ ท่าอากาศยานตรัง ,ขนส่งจังหวัดตรังและสถานีรถไฟตรัง