ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557