ร่วมประชุมคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโคกยาง ณ วัดโคกยาง หมู่ที่ 1 ต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง วันที่ 13 สิงหาคม 2557