ประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการสร้างเครือข่ายกาชาด จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง