ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นสถาบันพระบรมราชชนก ระดับเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (Sc-Net)