นางปรินา ณ พัทลุง

ตำแหน่ง: 
วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ