ประชุมปรึกษาหารือเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางด้านสุขภาพกับผู้นำชุมชน, ผอ.โรงเรียน, เจ้าหน้าที่ รพสต. และ อสม.ชุมชนโคกทราย ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง