ร่วมให้กำลังใจผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการเงินและบัญชี