เข้าเยี่ยมอาสายุวกาชาด จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังและสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดตรัง