พบปะพูดคุยกับ นักศึกษา วสส.ตรัง ในกิจกรรมครอบครัวเสมือน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ