เป็นตัวเแทนวิทยาลัยรับมอบ กระปุกออมสิน ปุ้มปุ้ย ปลายิ้ม จาก บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด ( มหาชน ) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ