เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี