พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 โดย ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธี