มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง "ครูในดวงใจ", มอบเหรียญรางวัลเรียนดี ผู้สำเร็จการศึกษา 2556 และมอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง