เข้าร่วมจัดตั้งชมรมอาชีวอนามัย จังหวัด โดยสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง ณ เทศบาลนครตรัง จ. ตรัง