ตรวจสอบข้อมูล แผนที่ อาณาเขต ของ วิทยาลัย กับ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน จากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง