ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์