ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้หมอพื้นบ้าน ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก