เชิญชวนให้เป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกับ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ สำนักสงฆ์หว้าทอง หมู่ 1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง