ถวายภัตตาหารเพล พระครูสังฆรักษ์ปราโมทย์ ปัญญาวุฒิโธ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์หว้าทอง