ตัวแทนจากบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาแนะนำและให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่บุคลากรและนักศึกษา