นายนพชัย เรียบร้อย,นายหัสนัย สายมาอินทร์และนายพัชรพล นุมาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท บรรยาย เรื่อง นวัตกรรมที่นอนจิ๊กซอลว์