นายวราวุฒิ กลิ่นขำและนายวัชระ รัตนบรรยงค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท บรรยาย เรื่อง อุปกรณ์คลายเส้นฝ่าเท้า