ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 ระดับ ป.ตรี และรอบที่ 3 (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 ระดับ ป.ตรี

https://shorturl.asia/0fZ2e

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) ระดับ ปวส.

https://shorturl.asia/FunSl

ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกายผ่าน E-mail : registration@scphtrang.ac.th

ภายในวันที่ 5 ก.ค. 65

หมายเหตุ เอกสารฉบับจริงส่งวันรายงานตัว

Pages