รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

เสวนาเรื่อง “ภัยร้ายจากโรควิถีชีวิต (NCDs) : พิชิตได้”

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 3 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 3 รายการ กำหนดรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา 

ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 เว้นวันหยุดราชการ

เวลา09.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ ได้รับรางวัล ประเภทอาจารย์ ด้ายการวิจัย ประจำปี 2557

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคการศึกษาที่ 1

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

Pages