รับสมัครนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ และการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

Pages