รับสมัครนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

 

 

รายชื่อนักศึกษาใหม่ (รอบเพิ่มเติม)

 

รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น ณ หอประชุมดุหยง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลจากประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่องการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (โครงการนโยบายเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รอบการรับอิสระและรอบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการรายงานตัวของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Admissions (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การรับแบบ Admissions

Pages