รับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admission

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านบัญชีธนาคารของสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563  

 

ส่งผลตรวจร่างกาย วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ชั้น 2 อาคารทันตกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 การรับตรงจากพื้นที่

Pages