รับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับแบบ Admissions

รายชื่อผู้สิทธ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 การรับแบบ Admissions

จังหวัด พังงา

จังหวัด ภูเก็ต

 

 

 ** ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา  (หากไม่ชำระตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา) **

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

** แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสาร ณ กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ชั้น 2 อาคารทันตกรรม

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Pages