รับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที่  2

แบบฟอร์มผลการตรวจร่างกาย

 

** ส่งผลการตรวจร่างกายได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา **

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและเข้าสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

Pages