Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

  • ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ..อ่าน
  • ขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จากวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวันที่ 5 กันยายน 2560 ..อ่าน
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ..อ่าน
  • สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา ..อ่าน
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน