Get Adobe Flash player

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักศึกษาใหม่ การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2562

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรง รอบที่ 3

..อ่าน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรง รอบที่ 3

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจร่างกาย การรับตรง รอบที่ 2

..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562

..อ่าน

ประกาศวันจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

..อ่าน

ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

..อ่าน

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

แนะนำวิทยาลัย

บันทึกเทป

Facebook

Link น่าสนใจ

เข้าใช้งาน