Get Adobe Flash player

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ยื่นผลตรวจร่างกายด้วยตนเอง วันที่ 13 -15 กพ. 2561

..อ่าน

ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน รับตรงจากพื้นที่ ภาคการศึกษาที่ 1-2561

..อ่าน

ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

..อ่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

..อ่าน

ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาจังหวัดตรัง

..อ่าน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

..อ่าน

ผู้อำนวยการ

บันทึกเทป

Facebook

เข้าใช้งาน