Get Adobe Flash player

รางวัลความภาคภูมิใจของบุคลากร

รางวัลความภาคภูมิใจของนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คำแนะนำสำหรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

..อ่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

..อ่าน

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29

..อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

..อ่าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

..อ่าน

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอพักนักศึกษา

..อ่าน

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

แนะนำวิทยาลัย

บันทึกเทป

Facebook

Link น่าสนใจ

เข้าใช้งาน